Odmietnutie zodpovednosti

Pri návšteve našej webovej stránky musíte potvrdiť, že ste plnoletý/plnoletá v zmysle zákonov krajiny Vášho bydliska. Používaním našej webovej stránky zároveň vyhlasujete, že ste plnoletý/plnoletá v súlade so zákonmi krajiny Vášho bydliska.

Ak nie ste plnoletý/plnoletá, na našu webovú stránku nesmiete vstúpiť, ani ju používať. Vašou povinnosťou je upozorniť na tieto podmienky každého, kto bude čítať materiál zverejnený na tejto webovej stránke v súvislosti s Vašim prístupom k nej.

Na texty a ilustrácie na tejto webovej stránke a všetky jej jednotlivé časti sa vzťahujú autorské práva a všetky ďalšie práva duševného vlastníctva príslušných osôb, ktorým prináležia. Všetky autorské a podobné práva týkajúce sa obsahu tejto webovej stránky sú vyhradené, príslušné informácie nájdete v Podmienkach.

Na túto webovú stránku smiete vstúpiť len na účely osobného používania. Dáta môžete stiahnuť na svoj pevný disk a používať ich len na osobné účely.

Všetky informácie a údaje na tejto webovej stránke sú poskytované len pre informáciu a môžu byť zmenené a/alebo aktualizované bez predchádzajúceho oznámenia. Informácie uvedené na tejto webovej stránke používa ich príjemca na svoje vlastné riziko.

Produkty VitaCig® nie sú určené na diagnostiku, liečbu, ošetrenie alebo prevenciu žiadneho ochorenia alebo zdravotného stavu. Produkty VitaCig® nie sú určené na to, aby boli používané ako lieky alebo ako vitamínové alebo výživové doplnky.

Ak máte zdravotný problém alebo obavy, vyhľadajte lekára. Radu lekára si vyžiadajte vždy pred použitím nového produktu a to vrátane osobných aromaterapeutických produktov VitaCig®.

Kúpou produktov VitaCig® prostredníctvom stránky vitacig.eu.com potvrdzujete, že týmto podmienkam určeným pre používateľov rozumiete. Spoločnosť Vitabo s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávne používanie našich produktov a ani v tých prípadoch, kedy sa budete spoliehať na informácie uvedené na webových stránkach našich partnerov.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte, prosím, a kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom na adrese [email protected].